begin
wandelen
fietsen
heide
vogels
culinair
omgeving


Het Drents-Friese Wold - Park
rust en ruimte, bos en heide, beekjes en zandverstuivingen, heerlijk wandelen en fietsen
Het nationaal park Drents-Friese Wold kent vier doelen:
- natuurbehoud
- voorlichting en educatie
- recreatie
- onderzoek

Die doelen vallen onder het hoofddoel op lange termijn:
het realiseren van een prachtig boslandschap met beken, heidevelden en stuifzanden.

Er wordt verder gewerkt aan het herstel van de "blauwe draad" door het park:
de Vledder Aa, die van noord tot zuid dwars door het park loopt.
Rond de weer slingerende beken de Vledder Aa en de Tilgrup komt meer ruimte
voor bloemrijk grasland, rietveldjes, heide en bos.

Door spontaan opgekomen bomen en struiken de kans te geven
ontstaat nog meer gevarieerd bos, wat de weg vrij maakt voor bomen als
zomereik, beuk, zachte en ruwe berk en grove den met meer ruimte
voor kraaiheide en rode bosbes.

Vooral de overgangen van open stukken met heide en gras naar opgaand
dennenbos biedt veel planten en dieren nieuwe kansen, waarbij te denken is
aan nachtzwaluw, boomleeuwerik, geelgors en roodbosttapuit.

De schaapskudde van Cathrinus Homan loopt al jaren over het Doldersummer-
en Wasperveld. Door de begrazing kan het heidelandschap opbloeien.
Deze begrazing wordt gekoppeld aan Berkenheuvel, zodat er een nog groter
graasgebied ontstaat, waar naast de schaapskudde ook runderen hun kostje
bij elkaar kunnen scharrelen.

Runderen vreten de ruige grassen, terwijl de schapen meer de fijnere zaken
opvreten, zoals dop- en struikheideloten. Dat levert dus een mooi heidelandschap
op met mooie overgangen naar de bossen van Berkenheuvel.

Hieronder een kaartje van Het Drents-Friese Wold, het na de Hoge Veluwe
grootste aaneengesloten bos- en heide-gebied in Nederland.Voor meer informatie, bv over excursies, zie de site van het
Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold
by T&O Software